„Przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie separatorów wód deszczowych i współpracujących z nimi osadników wraz z odbiorem i utylizacją odpadów powstających w wyniku usługi w latach 2024-2026”- DI/8/2024

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie separatorów wód deszczowych i współpracujących z nimi osadników wraz z odbiorem i utylizacją odpadów powstających  w wyniku usługi w latach 2024-2026”- DI/8/2024

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 17 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej brutto podanej                      w ofercie.

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 23.04.2024 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 23.04.2024 r. godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

SWZ

ogłoszenie

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron