Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie

unieważnienie

rozstrzygnięcie 2

Wynik przetargu na Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie     

            Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęło 5 ofert. Zamawiający jak najkorzystniejszą wybrał ofertę firmy:

ENERGA – OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

Za kwotę 706 546,79 złotych netto

Z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta Umowa na zasadach określonych w Rozdziale XIV SIWZ.

 zestawianie wszystkich ofert.

korekta zestawienia ofert

zestawienie ofert

załączniki w wewrsji edytowalnej - korekta

Formularz ofertowy - korekta

Opis przedmiotu zamówienia - korekta

Pytania i odpowiedzi 3

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i Odpowiedzi 1  

załączniki w wersji edytowalnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Wołominie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Kryterium       – cena 100%

Wadium          – oferta jest zabezpieczona wadium: 35 000,00

Termin i miejsce składania ofert –16.10.2015 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Otwarcie ofert – 16.10.2015 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia

Od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Osoby do kontaktu:

Krzysztof Kielak                                           – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej-Nowicka       – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron