Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze MIasta i Gminy Wołomin

 

Wynik przetargu „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze Miasta i Gminy Wołomin” – nr ref. DI/19/2014

 

            Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Wszystkie przewyższyły środki zarezerwowane przez Zamawiającego na realizację zamówienia tj. 7 957 470,00 złotych netto. Zarząd podjął decyzję o podniesieniu zarezerwowanej kwoty do kwoty najniższej oferty 8 186 307,63 złotych netto firmy STD Nasiłowski z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 63h, 05-220 Zielonka, z którą to zostanie zawarta Umowa w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

            Zamawiający odrzucił ofertę firmy Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych, z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 9g, 05-200 Wołomin, która nie złożyła wyjaśnień w określonym przez Zamawiającego terminie,   pomimo wezwania oferenta do uzupełnienie oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


ZESTAWIENIE OFERT

Pytania i Odpowiedzi 11

Pytania i Odpowiedzi 10

 Pytania i Odpowiedzi 9

Pytania i Odpowiedzi 8 załączniki - Decyzje lokalizacji sieci w pasie dróg wojewódzkich: Nr 566/08/2013, Nr 468/07/2013,

                        Nr 236/04/2013, Nr 450/06/2012, Nr 999/12/2012, Nr 108/2/2013, Nr 109/02/2013

Pytania i Odpowiedzi 7

 Pytania i Odpowiedzi 6

   Pytania i Odpowiedzi 5   załączniki -  Profil kanalizacji sanitarnej Dn 200 odc. S-0 do S-6 rys. 3/4.
                                                    Profil odgałęzień kanalizacji sanitarnej Dn 160, 200 rys. 4/4

 Pytania i Odpowiedzi 4

Pytania i Odpowiedzi 3

Pytania i Odpowiedzi 2   załącznik - profile Grzybowa  załącznik - profil ul. Geodetów

pytania i odpowiedzi 1 

załączniki w wersji edytowalnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłosza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pt." Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze MIasta i Gminy Wołomin"
SIWZ
 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 1. ul. Bratnia - projekt budowlanypozwolenie na budowę
 2. osiedle Gwarek - projekt budowlany   pozwolenie na budowę
 3. Kobyłkowska - projekt 1 projekt2   projekt 3 projekt 4projekt 5      projekt 6   projekt 7projekt 8 projekt 9projekt 10  geotechnika-  1   2  3 4 badania gruntu 1   2 3  projekt szafa sterownicza - 1 2 3 pozwolenie na budowę
 4. ul. Kurkowa - projekt budowlany   rys.1 rys.2 rys.3 zalącznik do decyzji   ZUDpozwolenie na budowę
 5. ul. Piłsudskiego - projekt budowlany, pozwolenie na budowę
SIEĆ WODOCIĄGOWA
 1. ul. Szczęsna - projekt budowlany, geotechnika, pozwolenie na budowę
 2. droga doj. do ul. Willowej - projekt budowlany: opis i załączniki, str. 25, str. 26, str. 27, str. 28, str. 29 pozwolenie na budowę
 3. ul. Kurkowa, ul. Topolowa - projekt budowlany; opis i załączniki, str. 33, str. 34, str. 35, pozwolenie na budowę
 4.  ul. 100-lwcia, dojazdowa - projekt wodociąg, droga dojazdowa projekt, pozwolenie na budowę 
 5. ul. Teligi - projekt budowlany, pozwolenie na budowę
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
 1. ul. Gdyńska - projekt budowlany, geotechnika, pozwolenie na budowę
 2. ul. Łukasiewicza - projekt budowlany:  str. 1-19, str. 16,18, str. 20, str. 21,22, str. 23, str. 24, str. 25, str. 26-28, str. 29-30, str. 31-33, str. 34-40, pozwolenie na budowę
 3. ul. Nowa Wieś - projekt budowlany, geotechnika, ul. Geodetów (od ul. Nowa Wieś) - projekt budowlany, geotechnika, pozwolenie na budowę, powolenie na budowę województwo
 4. ul. Środkowa - projekt budowlany; zmiany względem projektu budowlanego: odgałęzienie do dz. ew. nr 23, pozwolenie na budowę
 5. Al. Niepodległości - projekt budowlany: opis i załączniki, str. 27, str. 11, str. 14, str. 26, pozwolenie na budowę pozwolenie na budowę -przeniesienie
 6. ul. Nadrzeczna: projekt budowlany: str. 1-16, str. 17, str. 18, str. 19, str. 20, str. 21, str. 22, str. 23, str. 24, str. 25, str. 26-28, str. 29-35, pozwolenie na budowę
 7. droga dojazdowa do ul. Przytorowej (dz. 229) - projekt budowlany, pozwolenie na budowę
 8. droga dojazdowa do ul. Przytorowej (dz 216) - projekt budowlany: str. 1-18, str. 19, str. 20-21, str. 22, str. 23, str. 24.1, str. 24.2, str. 25, str. 26.1, str. 26.2, str. 27, str. 28-29, str. 30-33, pozwolenie na budowę
 9. droga dojazdowa do ul. Sikorskiego - projekt budowlany: str. 1-18, str. 19, str. 20, str. 22-24, str. 25, str. 26, str. 27, str. 28-30, str. 31-37, pozwolenie na budowę
 10. ul. Kościelna - projekt budowlany: str. 1-20, str. 21, str. 22-26, str. 27, str. 28, str. 29, str. 30, str. 31, str. 32, str. 33, str. 34, str. 35, str. 36-42, pozwolenie na budowę
 11. ul. Złota - projekt budowlany   pozwolenie na budowę
 12. ul. Wołyńska - projekt budowlany pozwolenię na budowę
 13. ul. Kurkowa - projekt budowlany pozwolenie na budowę
 14. ul. Piłsudskiego, Radzymińska,Witosa - Piłsudkiego, Radzymińska - projekt wykonawczy część opisowa orientacja   PZT-KS1  PZT-KS1 PZT - KS3   PZT-KS4   PZT-KS5  Profil1  Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5   Profil 6 Profil 7  Profil 8 Szczegóły 1 Szczegóły 2 Szczegóły 3 Szczegóły 4 Szczegóły 5 Szczegóły 6   Szczegóły 7Szczegóły 8 schemat przepompowni 1 schemat przepompowni 2 Wykop przekroje normalne szczegół   SST elektryczna dok. branża elektryczna; decyzje na wycinkę drzew: pompownia przy ul. Witosa dec. nr 656/13 z dnia 17.12.2013, pompownia przy ul. Piłsudskiego dec. nr 322/2013 z dnia 31.10.2013, pozwolenie na budowę   pozwolenię na budowę wojewódzka, projekt przebudowy zjazdu: 1, 2, 3, 4, 5   projekt budowlany w części II postępowania
 15. ul. Rolna, Szczęsna KS - str 1-17 str 18str 19str.20 str 21 str22 str23 str24 str 25 str26str 27 str 28-34 pozwolenie na budowę
 16. ul. Sybiraków - projekt budowlany - droga wojewódzka str 1-17  2 18 19-33  34 35 36 3740-47pozwolenie na budowę pozwolenie na budowę Szosa jadowska-wojewódzka  droga gminna 1    2   3  4   5  6  7  8  9  10   geotechnika  geotechnika gminna
 17. ul. Grzybowa projekt bud
   
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron