Zaprojektowanie i wykonanie przykrycia zbiornika osadu zmieszanego na oczyszczalni ścieków KRYM wraz z instalacją odciągową do biofiltra

UNIEWAŻNIENIE

Pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Zaprojektowanie i wykonanie przykrycia zbiornika osadu zmieszanego na oczyszczalni ścieków KRYM wraz z instalacją odciągową do biofiltra”

Postępowanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzony Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016”i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1500,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające - do 20% wartości zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 24.10.2016 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 24.10.2016 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

-     Zaprojektowanie i wykonanie robót w terenie – 60 dni od daty podpisania Umowy.

-     Dostarczenie dokumentacji powykonawczej – 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.

 SIWZ

 

1.      Rysunek 1 –zbiornik osadu zmieszanego(ob. 36) z planowaną lokalizacją biofiltra

2.      Rysunek 2 – Biofiltr SRBF - 200

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron