Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej, Kwiatowej i Wiśniowej w Lipinkach wraz z budową odgałęzień i przebudową przyłączy” – DI/41/2021

rozstrzygniecie

zestawienie ofert

przedmiar wersja edytowalna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Budowę sieci wodociągowej  w ul. Parkowej, Kwiatowej i Wiśniowej w Lipinkach wraz z budową odgałęzień  i przebudową przyłączy” – DI/41/2021

Dane techniczne:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

 

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą             nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r., Uchwałą nr 37/2020 z dnia 30.10.2020 r., oraz Uchwałą nr 9/2021          z dnia 22.03.2021 r.

Oferty należy złożyć do dnia 20.10.2021 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form:

  • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
  • Faksem na numer 22 776 21 21
  • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

ogłoszenie

zał. nr 1- OPZ

zał. nr 2-Formularz ofertowy

zał.  nr 3- Wzór umowy

PB nr Uzg. 116/W/2019

PB nr Uzg. 140/W-Ks/2021

warunki odtworzenia nawierzchni

decyzja Nr 734p/2019

zgłoszenie budowy nr 165/21

przedmiar robót

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron