Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Wołomina

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wynik przetargu

zestawienie ofert

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

odpowiedzi na pytania

Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Wołomina Postępowanie na zamówienie  na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzony Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016”

Kryteria oceny- cena 90 %., 10 % gwarancja na roboty budowlane

Termin i miesjce składania ofert - 20.06.2017 roku  godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul.Graniczna 1, Otwarcie ofert - 20.06.2017 godz: 11:00

Wadium - oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00 zł

Termin realizacji zamówienia:

Wykonanie robót w terenie - 120 dni od daty podpisania umowy

Dokumentacja powykonawcza- 30 dni od daty zakończenia robót budowlanych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

Remont istniejacej kanalizacji sanitarnej

projekt budowlany nr uzg 769/Ks/2015

część I

część II

część III

zgłoszenie budowy

Remont studni rewizyjnych

projekt budowlany nr uzg 106/Ks/2017

cześć I

częśc II

zgłoszenie budowy

przedmiar

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron