Postępowanie na zawarcie polisy ubezpieczeniowej

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

pytanie i odpowiedzi 2

wyjaśnienia

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty łącznej na:

 1. Polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.
 2. Polisę Ubezpieczenia Budynków/Lokali.
 3. Polisę Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzony Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Kryterium: 100% cena.

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty:

 1. Podanie ceny netto, VAT i brutto zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
 3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
 4. Termin związania z ofertą 30 dni.
 5. Termin realizacji –  od dnia 22 stycznia 2017 r (od godz. 0:00) do 21 stycznia 2018 r. (do godz. 24:00)
 6. Oferty należy złożyć do dnia 28.12.2016 roku do godz. 10:00
 • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
 • Faksem na numer 22 776 21 21
 • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

Osoby do kontaktu:

Agata Piechocka                                                  – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej - Nowicka            – sprawy formalne,  tel 22 776 21 21

Opis Przedmiotu zamówienia

Załączniki

1. Wykaz budynków

2. KRS

3. Formularz ofertowy

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron