Rozbudowę awaryjno przewałowej pompowni ścieków na terenie istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych Gryczana

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

wyjaśneinia do SIWZ

pytania i odpowiedzi 6

pytania i odpowiedzi 5

pytania i odpowiedzi 4

załączniki w wersji edytowalnej

Zamawiający zmienia termin składania ofert z 13.05.2016 r godziny 10:45 na dzień 20.05.2016 r. godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi 20.05.2016 r o godzinie 11:00

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana terminu

pytania i odpowiedzi 3

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi

wyjaśnienia                  korekta przedmiaru

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na

Rozbudowę awaryjno – przewałowej pompowni ścieków na terenie istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych Gryczana Postępowanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Kryteria oceny – cena 90%., 10% gwarancja na roboty budowlane

Termin i miejsce składania ofert – 13.05.2016 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 13.05.2016 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Wadium – oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł.

Termin realizacji zamówienia:

Wykonanie robót w terenie do dnia 01.11.2016 r

 

Dokumentacja powykonawcza 60 dni od daty zakończenia robót w terenie

 

Osoby do kontaktu:

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

-        w zakresie merytorycznym: Jacek Klepacz, Marta Grzęda – Malinowska.

-        w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Ewa Prus, Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej - Nowicka.

 

SIWZ

Akt Umowy

OPZ

Projekt budowlany    Geotechnika

Pozwolenie na budowę

Projekt wykonawczy - opis

Rysunki cześc technologiczna

Rysunki branża konstrukcyjna

Rysunki branża elektryczna

STWIORB

Przedmiar

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron