Opracowanie dokumentacji projektowej na dwa zadania

Na niżej wymienione postępowanie w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej na dwa zadania”.

Zadanie I.

A.    Przebudowa dachu i wykonanie ocieplenia budynku administracyjnego przy ul. Ogrodowej 13 w Wołominie.

B.     Budowa budynku magazynowego na terenie posesji przy ul. Ogrodowej 13 w Wołominie.

C.    Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Ogrodowej 13 w Wołominie wraz z wykonaniem parkingów.

Zadanie II.

Przebudowa dachu budynku administracyjnego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

 

Kryterium – cena 100%

Wadium – oferta jest zabezpieczona wadium: 1000,00 zł

 

Termin i miejsce składania ofert   15.09.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Otwarcie ofert      15.09.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin                         ul. Graniczna 1.

 

Termin realizacji zamówienia:

Dla Zadania I i II.

1.      Termin opracowania koncepcji przez Wykonawcę - 30 dni od podpisania umowy.

2.      Termin na zaakceptowanie koncepcji przez Zamawiającego - 10 dni od dostarczenia przez Wykonawcę.

3.      Po zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 10 dni ma obowiązek wystąpić o warunki zabudowy.

4.    Po uzyskaniu warunków zabudowy Wykonawca ma 30 dni na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z kompletem dokumentów.

5.      Po złożeniu wniosku o pozwoleniem na budowę Wykonawca ma 40 dni na dostarczenie projektu  wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

6.      Wersję elektroniczną projektu budowlanego Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Osoby do kontaktu:

wymagania techniczne:         Zadanie nr I – Piotr Orych, Zadanie nr II – Agata Piechocka,         tel. 22 776 21 21

sprawy formalne:                   Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej, tel. 22 776 21 21

SIWZ

Zadaszenie wejścia - Graniczna

Rzut dachu - Graniczna

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron