Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o.”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – przed podpisaniem Umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kosztu szacunkowego brutto.

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –20.12.2016 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 20.12.2016 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Sukcesywna dostawa od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.
  2. Dostawa lub odbiór zamówionego materiału w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia.

Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron