Zadanie nr 1 - Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów chodników, robót brukarskich oraz robót odtworzeniowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, Zadanie nr 2 - Dostawę kruszyw na potrzeby Spółki”-2020

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zadanie nr 1 - Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów chodników, robót brukarskich oraz robót odtworzeniowych po awariach wodociągowych  i kanalizacyjnych,  Zadanie nr 2 -  Dostawę kruszyw na potrzeby Spółki”.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 - 6 000,00 zł

Zadanie nr 2 - 6 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej za przedmiot zamówienia dla każdego zadania.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –29.05.2020 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 29.05.2020 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

 ogłoszenie

siwz

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron