Zakup i dostawa żwiru filtracyjnego do filtrów odżelaziających na SUW Graniczna

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej naZakup i dostawę żwiru filtracyjnego do filtrów odżelaziających na SUW Graniczna”.

 

Granulacja i ilość żwiru przewidziana do zakupu:

1)     ø 0,8mm – 1,4mm                   – 70,0 ton

2)     ø 2,0mm – 3,0mm                   – 8,5 tony

3)     ø 3,0mm – 5,0mm                   – 8,5 tony

4)     ø 5,0mm – 10,0 mm                – 8,5 tony

 

Oferent winien przedstawić ofertę cenową na zakup żwiru w workach 25 kg wraz z dostawą na SUW Graniczna – ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin. Żwir filtracyjny musi posiadać atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia – załącznik do oferty.

 

Informacje ogólne:

Cena powinna zawierać dostawę do siedziby Zamawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Forma płatności – przelew w terminie 14 dni od daty dostawy kompletnego zamówienia.

Kryterium – 100%.

Termin realizacji – 14 dni od dnia otrzymania zamówienia

W przypadku opóźnieniu w realizacji zamówienia, Zamawiający naliczy kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

 

Dokonywanie oceny i wyboru ofert :

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zleci wykonanie ww. zadania. Podstawą do wypłaty wynagrodzenie będzie potwierdzona protokołem dostawa żwiru oraz prawidłowo wystawiona faktura VAT.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

 

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty

1.      Podanie ceny netto, Vat i brutto w PLN za całkowitą dostawę żwiru.

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

3.      Oferta ma być sporządzona w języku polskim.

4.      Powinna zawierać klauzulę „Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i je akceptuje”

5.      Termin związania z ofertą 30 dni.

6.      Oferty należy złożyć do dnia 25.11.2015 roku do godz. 12:00

·       Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

·       Faksem na numer 22 776 21 21

·       Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

 

Osoby do kontaktu:

Piotr Orych      – sprawy techniczne, tel. 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej-Nowicka      – sprawy formalne,  tel. 22 776 21 21

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron