Opracowanie dokumentowej na 3 zadania

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęła jedna oferta przekraczająca zarezerwowane środki o 10 000,00 złotych netto firmy:

INSTALAND

ul. Cybisa 6/46

02-784 Warszawa

W wyniku decyzji  Zarządu przeznaczona kwota została podniesiona do kwoty oferty firmy INSTALAND tj.160 000,00 złotych netto.

Pytania i Odpowiedzi 4

pytania i odpowiedzi 2    załącznik w wersji edytowalnej

Pytania I Odpowiedzi   wyjaśnienia do siwz  mapa terenu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na 3 zadania

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Kryterium – cena 100%

Wadium – oferta jest zabezpieczona wadium: 4 000,00

Termin i miejsce składania ofert –21.11.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 21.11.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

 

Termin realizacji zamówienia:

 

 

Zadania I –                 Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z kompletem dokumentów - 150 dni od uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego/warunków zabudowy lub  decyzji środowiskowej, 21 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę - projekt  wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, elektroniczna kolorowa wersja projektu budowlanego i wykonawczego.

Zadanie II –                przedstawienie koncepcji wizualizacji – 30 dni od daty podpisania umowy, Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych uzgodni koncepcję. Wykonawca w terminie 30 dni od zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji koncepcji, dostarczy wersję ostateczną dokumentacji.

Zadanie III –              przedstawienie koncepcji wizualizacji – 30 dni od daty podpisania umowy, Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych uzgodni koncepcję. Wykonawca w terminie 30 dni od zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji koncepcji, dostarczy wersję ostateczną dokumentacji.

Osoby do kontaktu:

 Piotr Orych           – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej       – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ         decyzja

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron