Publikacje prasowe zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020”

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

zestawienie ofert

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

„Publikacje prasowe zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium – 100 % cena

Wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 14.07.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 14.07.2017 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca umieści 3 ogłoszenia prasowe w terminie do 15.05.2018 roku.

Ogłoszenie 1 informacji prasowej odbędzie się w terminie 30 dni od podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą, kolejne dwie informacje prasowe ogłoszone będą w terminach:

2 ogłoszenie –  do 15 stycznia 2018 r.

3 ogłoszenie -  do 15 maja 2018 r.

Każda informacja prasowa musi być ogłoszona w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania  od Zamawiającego  materiałów do publikacji.

Wykonawca przed ogłoszeniem informacji prasowej, przedstawi Zamawiającemu jej wizualizację ze wszystkimi umieszczonymi na niej elementami i znakami opisanymi w rozdziale OPZ. Wykonawca uzgodni ostateczną wersję z Zamawiającym i uzyska jego akceptację. Wykonawca będzie nanosić wszelkie uwagi, korekty i sugestie Zamawiającego do czasu uzyskania pełnej akceptacji przez Zamawiającego.

ogłoszenie o zamówieniu

siwz

załączniki w wersji edytowalnej

podręcznik wnioskodawcy

księga identyfikacji wizualnej

karta wizualizacji

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron