Dostawa polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego ok. 14 000 kg/rok, polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu ok. 8 000 kg/rok oraz chlorku żelaza (II) ok.55 t/rok dla oczyszczalni ścieków „KRYM” zlokalizowanej w

sprostowanie wyniku przetargu

Zamawiający informuje, że w wyniku błędu zamieścił nieprawidłowy wynik przetargu. Prawidłowy wynik przetargu Zamawiajacy zamieści po ponownej ocenie ofert.

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

dodatek nr 5- wzór umowy -korekta

pytania i odpowiedzi 2

Dodatek nr 1 do SIZW-OPZ -ze zmianą

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego ok. 14 000 kg/rok, polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu ok. 8 000 kg/rok oraz chlorku żelaza (II) ok.55 t/rok dla oczyszczalni ścieków „KRYM” zlokalizowanej w Leśniakowiźnie przy ul. Krymskiej 2”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 oraz Uchwałą nr 37/2020 z dnia 30.10.2020 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

  • Część A – 4 000,00 zł
  • Część B – 11 000,00 zł
  • Część C – 2 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej dla każdej części.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 23.04.2021 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 23.04.2021 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

ogłoszenie

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

formularze do testów

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron