Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Katowickiej, Podleśnej, Batalionu Zośka oraz w drodze dojazdowej do ul. Kresowej w Wołominie

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

wyjaśnienia do SIWZ

załącznik w wersji edytowalnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na

Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Katowickiej, Podleśnej, Batalionu Zośka oraz w drodze dojazdowej do ul. Kresowej w Wołominie

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium – 100% cena

Wadium – oferta jest zabezpieczona wadium w wysokości 7000,00 złotych netto.

Termin i miejsce składania ofert –24.05.2016 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 24.05.2016 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

-     Wykonanie robót w terenie – 70 dni od daty podpisania Umowy.

-     Dostarczenie dokumentacji powykonawczej – 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan                                                          – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej – Nowicka           – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

ul. Katowicka

projekt budowlany       projekt budowlany część II

pozwolenie na budowę

ul. Podleśna, ul. Batalionu Zośka

projek budowlany  projekt budowlany część II

pozwolenie na budowę

droga dojazdowa do ul. Kresowej

projekt budowlany   pozwolenie na budowę

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron