Ochrona obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2021 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie  z art. 70¹ § 3 K.c.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kryterium – 100% cena

Wadium – oferta jest zabezpieczona wadium: 20 000,00 zł

Termin i miejsce składania ofert – 17.03.2022 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 17.03.2022 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej za przedmiot zamówienia.

SWZ

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron