Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów radiowych, elementów montażowych wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Wołomin” – DI/15/2024

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów radiowych, elementów montażowych wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Wołomin” – DI/15/2024

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2023 z dnia 10.01.2023. r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterim – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  50 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –  5% ceny całkowitej za przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 22.05.2024 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 22.05.2024 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

ogłoszenie

SWZ

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron