„Pobór, transport, wykonanie oraz opracowanie wyników analiz wody, ścieków oraz komunalnych osadów ściekowych w roku 2022” – DI/53/2021

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Pobór, transport, wykonanie oraz opracowanie wyników analiz wody, ścieków oraz komunalnych osadów ściekowych  w roku 2022” –  DI/53/2021

Dane techniczne:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r.

Oferty należy złożyć do dnia 29.12.2021 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form:

  • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
  • Faksem na numer 22 776 21 21
  • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

Osoby do kontaktu:

Magdalena Sęk                                                          – sprawy techniczne, tel. 697 192 194

Elżbieta Płaczek, Urszula Papiór                               – sprawy formalne,  tel. 22 776 21 21

ogłoszenie

zał. nr 1 - zakres analiz w 2022 r.

zał. nr 2- miejsca poboru próbek

zał. nr 3- Formularz ofertowy

zał. nr 4- Opis Przedmiotu Zamówienia

zał. nr 5- wzór umowy

zał. nr 6- klauzula informacyjna

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron