Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Punkt odbioru i odzysku odpadów z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych na OŚ KRYM” – DI/5/2024

unieważnienie

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Punkt odbioru i odzysku odpadów z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych na OŚ KRYM” –  DI/5/2024

Dane techniczne:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.,

Warunki gwarancji, warunki płatności oraz wysokość kar umownych zostały określone we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez obydwie strony protokół odbioru.

Kryterium: 100% - cena

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5% oferowanej ceny brutto.

Oferty należy złożyć do dnia 12.03.2024 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form:

  • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
  • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

ogłoszenie

zał. nr 1 - OPZ

zał. nr 2 - Formularz ofertowy

zał. nr 3 - Wzór umowy

zał. nr 4 - Klauzula informacyjna

rys. nr 1 - istniejace poletko ociekowe piasku - konstrukcja

rys. nr 2 - istniejace poletko ociekowe piasku - przekrój A-A oraz B-B

rys. nr 3 - istniejace poletko ociekowe piasku - rzut

istniejace poletko ociekowe piasku - opinia geotechniczna

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron