Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w ul. Słowiczej i ul. Przepiórczej w Wołominie

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi 1

uzupełnienie przetargu - 16.08.2016

załączniki w wersji edytowalnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków  w ul. Słowiczej i ul. Przepiórczej w Wołominie”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające - do 20% wartości zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –30.08.2016 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 30.08.2016 r.  godz. 11:00 – Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  • Wykonanie robót w terenie – 90 dni od daty podpisania Umowy.
  • Dostarczenie dokumentacji powykonawczej – 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.

SIWZ

Projekt budowlany:

część 1

część 2

część 3

część 4

część 5

decyzja pozwolenia na budowę

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron