Modernizacja sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Powstańców, ul. Ogrodowej, ul. Wileńskiej i ul. 1-go Maja w Wołominie

Zamawiający na realizcję zadania przeznaczył 400000,00 złotych netto. Na ww. zadanie wpłyneły 2 Oferty. Obydwie przewyższyły środki założone przez Zamawiajacego. W związku z powyższym postepowanie zostaje unieważnione.

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi 1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Powstańców,  ul. Ogrodowej, ul. Wileńskiej i ul. 1-go Maja w Wołominie.”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Kryterium       – cena 100%

Wadium          10 000,00 zł

Termin i miejsce składania ofert – 24.09.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 24.09.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty budowlane w IV kwartale 2014r.

 

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan                                          – wymagania techniczne, tel. 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej           – sprawy formalne, tel. 22 776 21 21

SIWZ

zał. 1 - mapa

zał. 2 - mapa

zał. 3 - mapa

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron