Obsługa geodezyjna Spółki przez okres 12 miesięcy

wynik przetargu

zestawienie ofert

Dodatek nr 2 - Wzór formularza oferty (wersja 27.03.2017)

załącznik w wersji edytowalnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Obsługę geodezyjną Spółki przez okres  12 miesięcy”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzony Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – w wysokości 10 % maksymalnej wartości umowy, której przekroczenie skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy, tj. zabezpieczenie na kwotę 24 600,00 złotych

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 06.04.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 06.04.2017 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  • Sukcesywna realizacja przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy na podstawie zleceń składanych przez Zamawiającego.

SIWZ

załaczniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron