Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów chodników, robót brukarskich oraz robót odtworzeniowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również dostawa kruszyw na potrzeby Spółki - 2018

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów chodników, robót brukarskich oraz robót odtworzeniowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również dostawa kruszyw na potrzeby Spółki”.

 

Postępowanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – przed podpisaniem Umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 59 040,00 zł.

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin i miejsce składania ofert –09.05.2018 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 09.05.2018 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

 

Termin realizacji zamówienia:

 

  1. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.
  2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu zadanie w terminie:
  • Naprawa i odtworzenie nawierzchni – 3 dni robocze od daty zlecenia
  • Sprzedaż kruszywa – transport Dostawcy - 2 godziny od terminu zgłoszenia,
  • Sprzedaż kruszywa – transport własny Zamawiającego – 1 godzina od terminu zgłoszenia.
  1. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.


SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron