Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lipinki z podziałem na zadania

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi

sprostowanie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lipinki  z podziałem  na  zadania”

Zadanie I: ul. Barwna w Lipinkach na odcinku od projektowanego  odgałęzienia na granicy  z  ul. Słoneczną do  dz. ew. nr 152/12  obr. Lipinki.

Zadanie II: ul. Klonowa w Lipinkach na odcinku od projektowanego odgałęzienia na granicy z  ul. Słoneczną do  dz. ew. nr 208/2  obr. Lipinki.

Zadanie III: ul. Borówkowa w Lipinkach na odcinku od projektowanego odgałęzienia na granicy  z  ul. Słoneczną do  dz. ew. nr 220/6  obr. Lipinki.

Zadanie IV: ul. Miodowa w Lipinkach na odcinku od projektowanego odgałęzienia na granicy  z  ul. Słoneczną do  dz. ew. nr 220/6  obr. Lipinki.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów                        i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018   z dnia 12.03.2018 r.

  • Kryterium – 100% cena
  • Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 800,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5 % wartości całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 23.11.2018 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego, Wołomin,  ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert  – 23.11.2018 godz. 11:00, siedziba Zmawiającego, Wołomin,          ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Wykonawca dla Zadań I, II, III, IV zobowiązuje się do złożenia wniosku o pozwolenie   na budowę (koszty pokrywa Wykonawca) w imieniu Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego uzyskania dla każdego zadania w terminie 120 dni    od podpisania umowy. 
  2. Warunki zmiany terminu zostały określone w dodatku nr 5 do SIWZ - Wzór Umowy.

siwz

załaczniki w  wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron