SUW Graniczna


Obecny układ technologiczny powstał w wyniku przeprowadzonej modernizacji stacji w latach 2002-2003. Nominalna wydajność stacji wynosi 12 720 m3/d.
Woda ujmowana z pięciu studni głębinowych poddawana jest procesowi uzdatniania, który głównie polega na napowietrzaniu oraz usuwaniu związków żelaza i manganu z ujmowanej wody. Na proces uzdatniania wody składają się następujące operacje technologiczne:
•    napowietrzanie ciśnieniowe;
•    I stopień filtracji - odżelazianie prowadzone na złożach żwirowych;
•    II stopień filtracji - odmanganianie prowadzone na złożach żwirowo – katalitycznych;
•    po filtrach woda tłoczona jest do zbiorników magazynowych wody uzdatnionej.
W związku z tym, że ujmowana woda nie zawiera zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w procesie uzdatniania, nie prowadzi się dezynfekcji wody.
Na terenie stacji uzdatniania wody zainstalowane są następujące urządzenia technologiczne:
•    3 aeratory, w których odbywa się napowietrzanie wody w celu wstępnego utlenienia związków żelaza i manganu;
•    3 sprężarki tłoczące powietrze do aeratorów;  
•    2 filtry poziome dwukomorowe o średnicy 3,0 m pracujące na I stopniu filtracji, w których zachodzi proces eliminacji związków żelaza;
•    2 filtry poziome dwukomorowe o średnicy 3,0 m pracujące na II stopniu filtracji, w których zachodzi proces eliminacji związków manganu (zespół filtrów poziomych pracuje w układzie szeregowo - równoległym);
•    2 filtry pionowe dwukomorowe o średnicy 2,8 m pracujące na I stopniu filtracji, w których zachodzi proces eliminacji związków żelaza;  
•    2 filtry pionowe dwukomorowe o średnicy 2,8 m pracujące na II stopniu filtracji, w których zachodzi proces eliminacji związków manganu (zespół filtrów pionowych pracuje w układzie szeregowo - równoległym);
•    zbiornik wyrównawczy dwukomorowy wody uzdatnionej o pojemności 2 x 1 800 m3;
•    zestaw 6 pomp pionowych sterowanych falownikiem, które tłoczą uzdatnioną wodę ze zbiornika wyrównawczego do sieci wodociągowej;
•    zestaw do ewentualnej dezynfekcji wody z układem dozowania podchlorynu sodu typu ProMinent;
•    2 dmuchawy do płukania filtrów;
•    2 pompy płuczące przeznaczone do płukania filtrów;
•    dwukomorowy odstojnik popłuczyn o pojemności 2 x 300m3;
•    instalacja doczyszczania wód popłucznych z SUW Graniczna:
o    filtr kontaktowy wód nadosadowych,
o    zbiornik filtratu popłuczyn,
o    sprężarka,
o    pompa filtratu popłuczyn,
o    dezynfekcja promieniami UV.
Ścieki technologiczne z płukania filtrów poddawane są na terenie stacji uzdatniania oczyszczaniu. Woda popłuczna po sedymentacji w odstojniku kierowana jest na filtr kontaktowy Dynamik Filtr, gdzie odbywa się proces filtracji kontaktowej przez piaskowe złoże. Przepływ wody przez złoże odbywa się z dołu do góry. Przefiltrowane wody nadosadowe przepompowywane są do rurociągu tłocznego wody surowej przed aeratorami (zawracanie do układu technologicznego). W celu polepszenia jakości filtratu popłuczyn zawracanego do układu uzdatniania, poddaje się go procesowi dezynfekcji z zastosowaniem lampy UV. 

Rok

Woda pobrana ze studni

(m3)

Woda wtłoczona do sieci

(m3)

Woda zużyta na cele własne SUW

(m3)

2010 2 139 654 2 078 779  60 875
2011      


 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron