Wykonanie i dostawa broszur informacyjnych oraz plakatów zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”-2020

wynik przetargu

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie i dostawa broszur informacyjnych oraz plakatów zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – zatwierdzonego Uchwałą  nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień  uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 22.04.2020 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 22.04.2020 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

 I partia – dostawa 500 szt. broszur informacyjnych, 5 szt. plakatów do dnia 30.06.2020 

 II partia – dostawa 500 szt. broszur informacyjnych, 5 szt. plakatów do  dnia 15.12.2020 r.

 III partia – dostawa 500 szt. broszur informacyjnych do dnia 30.06.2021 r.

 IV partia – dostawa 500 szt. broszur informacyjnych do dnia 30.11.2021 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Zgodnie z art. 701   § 3 K.c. Zamawiający może odwołać przetarg lub zmienić warunki przetargu – jeżeli przewidzi taką opcję w treści ogłoszenia o przetargu.

siwz

załączniki w wersji edytowalnej

podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta

karta wizualizacji programu

księga identyfikacji wizualnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron