Wykonanie robót i badań geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego ujmującego wodę z utworów czwartorzędowyh na terenie działki nr 112 obr. 04 Wołomin w Wołominie, gm. Wołomin

unieważnienie

zestawienie z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie robót i badań geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego ujmującego wodę z utworów czwartorzędowyh na terenie działki nr 112 obr. 04 Wołomin w Wołominie, gm. Wołomin”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r., Uchwałą 37/2020 z dnia 30.10.2020 r. oraz Uchwałą nr 9/2021 z dnia 22.03.2021 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  4 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –10.05.2021 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 10.05.2021 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin,    ul. Graniczna 1.

ogłoszenie

siwz

załączniki w wersji edytowalnej

projekt robót geologicznych

decyzja Marszałka Województwa

decyzja Burmistrz Wołomina

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron