„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ul. Legionów na odcinku od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w skrzyżowaniu z ul. Gryczaną do wysokości dz. ew. nr 135 obr. 36 Wołomin” DI/40/2022

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek                          w ul. Legionów na odcinku od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w skrzyżowaniu              z ul. Gryczaną do wysokości dz. ew. nr 135  obr. 36 Wołomin” DI/40/2022

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  12 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –13.12.2022 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 13.12.2022 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin,    ul. Graniczna 1.

ogłoszenie tablica

SWZ

PB Nr uzg. 154/W-Ks/2019

decyzja 838p/2019

warunki odtworzenia nawierzchni

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron