Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów radiowych, elementów montażowych wodomierzy oraz systemu zdalnego odczytu” – DI/4/2023

rozstrzygnięcie

zestawienie z otwarcia ofert

Uwaga ! zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin i miejsce składania ofert – 05.04.2023 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 05.04.2023 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

pytania i odpowiedzi 2

Dodatek nr 5 do SWZ - poprawiony wzór umowy

Dodatek nr 2 do SWZ -poprawiony wzór formularza oferty

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów radiowych, elementów montażowych wodomierzy oraz systemu zdalnego odczytu” – DI/4/2023

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2023 z dnia 10.01.2023. r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  22 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –  5% ceny całkowitej za przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 03.04.2023 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 03.04.2023 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

ogłoszenie

SWZ

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron