Woda na sieci

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie informuje, że w ostatnim czasie zwiększyła się ilość zgłoszeń od mieszkańców kwestionujących jakość dostarczanej wody. Woda dostarczana do sieci wodociągowej ze stacji uzdatniania, spełnia wszelkie wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, lecz niestety dochodzi do jej wtórnego zanieczyszczenia w sieci wodociągowej. Przyczyną wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci są intensywnie prowadzone prace inwestycyjne związane z modernizacją sieci oraz jej przebudową szczególnie w obrębie modernizowanej trakcji kolejowej, a także budowanych tuneli. W związku z prowadzonymi pracami, konieczne jest zamykanie wody na remontowanych odcinkach, które powoduje zmiany kierunków przepływów wody w sieci wodociągowej. Jednocześnie na powyższy okres, nałożyły się duże rozbiory wody, spowodowane wysokimi temperaturami. Częste zmiany kierunków i duża prędkość przepływu wody, spowodowały poderwanie się osadów z rur i wtórne zanieczyszczenie sieci wodociągowej.

Na wszystkie zgłoszenia od mieszkańców dotyczące pogorszenia się jakości wody w sieci, nasze służby niezwłocznie reagują poprzez płukanie okolicznych sieci w miejscu zgłoszenia oraz, gdy jest taka możliwość, wykonywane są płukania przyłączy wodociągowych. Niestety nie zawsze istnieje techniczna możliwość wypłukania sieci i instalacji wewnętrznej, szczególnie tych zasilających budownictwo wielorodzinne. Problematyczne są również zgłoszenia zawierające ogólnikowe informacje o zanieczyszczeniu w danej okolicy, gdzie zgłaszający nie chcą podawać konkretnego adresu i numeru telefonu do kontaktu. Takie zgłoszenia nie pozwalają na skuteczne przeprowadzenie czyszczenia rur. Z przykrością informujemy, że zdarzają się również zgłoszenia nieuzasadnione, które niepotrzebnie absorbują pracę służb wodociągowych.

Pragniemy podkreślić, iż uwalniający się z rur osad ma charakter mineralny, a nie mikrobiologiczny, co potwierdzają wykonywane badania wody przez PWiK oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie doprowadzić jakość wody w sieci do akceptowalnego stanu. 

 

 
 
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron