Remont pomp głębinowych, pomp sieciowych II st., pomp oraz mieszadeł zatapialnych z podziałem na 4 zadania” – DI/3/2023

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi 3

edytowalny załącznik nr 2 - formularz ofertowy

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Remont pomp głębinowych, pomp sieciowych II st., pomp oraz mieszadeł zatapialnych z podziałem na 4 zadania” – DI/3/2023

Dane techniczne:

Opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na zadania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

Warunki gwarancji, warunki płatności oraz wysokość kar umownych zostały określone we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie podpisanie przez Zamawiającego raportu                                             z przeprowadzonych prac stanowiącego załącznik nr 2 do OPZ.

Kryterium: 80% - cena, 20% -  gwarancja

Oferty należy złożyć do dnia 24.03.2023 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form:

  • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
  • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

zał. nr 1- OPZ

zał. nr 1 do OPZ- Wykaz urządzeń

zał. nr 2 do OPZ - Wzór protokołu

zał. nr 2 - Formularz ofertowy

zał. nr 3 - Wzór umowy

zał. nr 4 -Klauzula informacyjna

ogłoszenie

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron