Budowę sieci: Zadanie I a. wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej i Polskiej, b. kanalizacji sanitarnej ul. Poznańskiej i Polskiej, c. kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Błońskiej, Zadanie II d. kanalizacji sanitarnej i odgałę

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

odrębne opracowanie KS

odrębne opracowanie woda

Zamawiający uzupełnia projekt do Zadania II o odrębne opracowania, które zostały wymienione w projekcie głównym

pytania i odpowiedzi 2

załącznik w wersji edytowalnej - wersja rozszerzona

Zamawiający zmienia formularz ofertowy - nowy formularz ofertowy

Pytania i odpowiedzi 1

Zamawiający w celu umożliwienia Oferentom wprowadzenia zmian do swoich ofert w związku z rozszerzeniem zamówienia, przesuwa termin składania ofert na dzień 11.04.2016 r godz. 10:45. Otwarcie nastąpi 11.04.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

rozszerzenie przetargu zmiana terminu otwarcia

SIWZ wersja rozszerzona

przedmiar część budowy linii napowietrznej niskiego napięcia

Przetarg na budowę sieci:

Zadanie I - wodociągowej i kanalziacji snaitarnej w ul. Krakowskiej i Polskiej, kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Polskiej, kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Błońskiej

Zadanie II - kanalziacji saniatarnej i odgałęzienia wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Nowa Wieś w Wołominie

 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

 

Kryterium – 100% cena

Wadium – oferta jest zabezpieczona wadium:

·         Zadanie I – 10 000,00 zł,

·         Zadanie II 2000,00 zł.

 

 

Termin i miejsce składania ofert –05.04.2016 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 05.04.2016 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

-     Wykonanie robót w terenie – 50 dni od daty podpisania Umowy.

-     Dostarczenie dokumentacji powykonawczej – 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan                                                          – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej – Nowicka           – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ        załącznik w wersji edytowalnej

Projekt budowalny i geotechnika ul. Krakowska i Polska     pozwolenie na budowę

projekt budowlany i geotechnika ul. Poznańska i Polska częśc I    część II    część III             pozwolenie na budowę

Projekt budowlany i geotechnika Poznańska Błońska            pozwolenie na budowę

      projekt budowlany dojazdowa do ul. Nowa Wieś

  pozwolenie na budowę   przeniesienie pozwolenia

 

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron